W dniu 07.06.2024r. w Dobrym Mieście inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie prowadzili wspólne działania kontrolne wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej w Olsztynie. Zadanie funkcjonariuszy KAS i inspektorów WITD polegało na kontroli prawidłowości wykonywania przewozów TAXI na terenie gminy Dobre Miasto. W toku prowadzonych działań kontrolnych zatrzymano do kontroli jeden z pojazdów, którym wykonano na zlecenie przewóz osób na terenie Dobrego Miasta. Prowadzone czynności kontrolne pozwoliły ujawnić nielegalne przewozy osób (bez rejestracji w kasie fiskalnej i bez aplikacji). Dodatkowo kierowca podczas kontroli nie okazał żadnych dokumentów związanych z uprawnieniami do wykonywania transportu osób.  Kierujący nie posiadał orzeczenia lekarskiego i psychologicznego dla kierowcy wykonującego przewóz taksówką, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Z ustaleń kontrolnych wynika również, że firma, w której został zamówiony przewóz zleciła wykonanie przewozu z naruszeniem przepisów dotyczących pośrednictwa przy przewozie osób.

W związku z powyższym prowadzone będzie postępowanie administracyjne wobec kierowcy pojazdu zagrożone karą administracyjną w wysokości 14000zł

Wobec podmiotu zlecającego przewóz wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem przepisów dotyczących pośrednictwa przy przewozie osób zagrożone karą administracyjną do 1 000 000zł.

 Kontrola TAXI przez ITD

Kontrolowana taksóka