W dniu 03.11.2020r. inspektorzy z oddziału terenowego w Elblągu przeprowadzili kontrolę autobusów komunikacji miejskiej w Elblągu. Sprawdzane było przestrzeganie ograniczenia ilości pasażerów w związku z COVID-19, dokumentacja, oraz stan techniczny pojazdów. W wyniku działań kontroli poddano 13 pojazdów z czego cztery okazały się niesprawne. Usterki jakie stwierdzili Inspektorzy między innymi niesprawny układ hamulcowy oraz wycieki płynów eksploatacyjnych  uniemożliwiły autobusom dalszą jazdę. W niesprawnych pojazdach zostały zatrzymane  dowody rejestracyjne natomiast kierowców pouczono o obowiązku prowadzenia pojazdów sprawnych technicznie.  Działania w zakresie kontroli przewozu osób są prowadzone regularnie i mają na celu zapewniania bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.