W dniu 18.03.2021 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oddział w Iławie prowadził czynności kontrolne na punkcie kontrolnym Sople przy DK S7 Inspektor zatrzymał zestaw należący do polskiego przewoźnika. Podczas oględzin naczepy ciężarowej stwierdzono pęknięte tarcze na osi 1i 2 po stronie lewej. Kontrola niesprawnego pojazdu zakończyły się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wydaniem zakazu dalszej jazdy do czasu naprawy usterek. Kierowcę ukarano mandatem karnym. Za dopuszczenie do ruchu pojazdów, które zagrażały bezpieczeństwu, konsekwencje finansowe grożą przedsiębiorcy i wobec niego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.