W dniu 21.04.2021 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oddział w Elblągu prowadził czynności kontrolne na jednym z punktów kontrolnych na drodze S7. W trakcie prowadzonych działań inspektorzy wytypowali do kontroli  pojazdy należący do przewoźnika krajowego. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdu wątpliwości inspektorów wzbudziło funkcjonowanie systemu AdBlue w pojeździe.

Już wstępna weryfikacja systemu wskazała na manipulowanie układem. Po dokładnym sprawdzeniu instalacji stwierdzono zainstalowanie w pojeździe emulator AdBlue tj. urządzenia, którego celem jest fałszowanie danych w komputerze pojazdu w zakresie oczyszczania spalin. Wobec powyższego kierowcę ukarano mandatem karnym, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy.