W dniu 7 października 2021r. na drodze krajowej nr S7na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi 11,5 t. zatrzymano do kontroli 5-osiowy zespół pojazdów, składający się z 2-osiowego pojazdu  marki Renault oraz 3-osiowej przyczepy. Pojazdem,  przedsiębiorstwo zagraniczne wykonywało przejazd w ramach międzynarodowego transportu drogowego.

Zgodnie z wykonanym pomiarem (w obecności kontrolowanego kierowcy), za pomocą przymiaru wstęgowego stwierdzono, że:

-  pomierzona długość zespołu  (pojazd ciężarowy i przyczepa) wraz z ładunkiem (po odjęciu 1% tolerancji przyrządu) wyniosła 19,35 m przy dopuszczalnej 18,75 m przekroczenie wyniosło 0,41 m (o 2,17 %).

Mając na uwadze wyniki uzyskanych pomiarów stwierdzono, że poddany kontroli drogowej zespół pojazdów jest pojazdem nienormatywnym o parametrach wymiarowo-wagowych odpowiadających zezwoleniu kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego, które to parametry wskazane są pod lp. 2 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Kierowca nie okazał do kontroli wymaganego zezwolenia właściwego dla pojazdu nienormatywnego. W związku z powyższym na przedsiębiorcę nałożono kaucję i wszczęto postępowanie administracyjne.