W dniu 25.01.2022, na drodze ekspresowej S7, MOP PAWLIKI, został zatrzymany do kontroli pojazd ciężarowy, który wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy do Gdańska. Przedmiotem transportu były artykuły spożywcze szybko psujące się o masie około 21 ton. Analiza czasu pracy wykazała używanie karty innego kierowcy podczas jazdy. Kierowca zeznał, że używał karty szefa. W związku z powyższym stwierdzono naruszenie „Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą”. Zatrzymano kartę kierowcy wydając stosowne pokwitowanie oraz zatrzymano uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 zł. W sprawie dodatkowo zostanie wszczęte  postępowanie wyjaśniające.