W dniu 19.04.2022 r. został zatrzymany do kontroli samochód  ciężarowy z naczepą. W tym dniu był wykonywany międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych z miejscowości Gronowo do miejscowości Ryga (Łotwa). Przedmiotem transportu był materiał niebezpieczny (UN3295) o masie około 22 ton, przewożonych w 26 pojemnikach DPPL jako sztuki przesyłki. Podczas kontroli skrzyni ładunkowej stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie pojemników DPPL (brak nalepek stwierdzających rodzaj zagrożenia materiałów niebezpiecznych).  W związku z wykonywaniem przewozu drogowego niezgodnie z przepisami wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. O nieprawidłowościach poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Olsztynie.