W dniu 29 lipca, na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Sople, inspektorzy z Oddziału Terenowego Elbląg skontrolowali pojazd przewożący elementy rusztowania. W trakcie kontroli dokonano ważenia pojazdu, co skutkowało ujawnieniem wykroczenia w postaci przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej o 2400 kg. Podczas pomiaru waga wskazała 5900 kg przy maksymalnej masie pojazdu, która mogła wynosić 3500 kg. Kierowcę ukarano mandatem karym oraz wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.