W dniu 03 sierpnia 2022 r na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Sople, inspektor z Oddziału Terenowego z Iławy skontrolował pojazd przewożący meble. W związku z podejrzeniem przeładowania pojazdu dokonano ważenia. Podczas pomiaru waga wskazała 5200 kg przy maksymalnej masie pojazdu, która mogła wynosić 3500 kg. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona  o 1700 kg przy dopuszczalnej ładowności kontrolowanego pojazdu 793 kg. Nacisk drugiej osi był o 100 kilogramów większy niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Kierowcę ukarano mandatem karym oraz wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.