W dniu 15.09.2022 roku zespół inspektorów transportu drogowego z WITD Olsztyn przeprowadził działania kontrolne w miejscowości Mrągowo, których celem było zweryfikowanie stanu technicznego pojazdów przewożących osoby. Wyniki kontroli jednego z pojazdów przewożących osoby wykazał wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyty bieżnik opony, nieprawidłowe działanie drzwi polegające na braku blokady uniemożliwiającej niekontrolowane otwarcie w trakcie jazdy, nadmierne luzy w układzie kierowniczym. W związku z powyższym inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny pojazdu i zakazał dalszej jazdy.