W dniu 16.09.2022 roku inspektorzy z WITD Olsztyn  zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy którego dmc zgodnie z wpisami w dowodzie rejestracyjnym wynosiło 3 500 kg. Podczas ważenia pojazdu okazało się że masa rzeczywista pojazdu to 6100 kg. W związku z powyższym kierującego pojazdem ukarano mandatem karnym a wobec pojazdu orzeczono zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości.