W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Olsztynie prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr faktur - prowadzi Dział Finansowy
  • rejestr zarządzeń Dyrektora Naszej Instytucji - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr skarg i wniosków - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr zatrudnionych pracowników - prowadzi Dział Kadr
  • rejestr spraw sądowych - prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny
  • rejestr opinii prawnych - prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny 
  • rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych - prowadzi Dział Zamówień Publicznych
  • rejestr umów i zleceń zawartych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - prowadzi Dział Zamówień Publicznych
  • archiwum akt - prowadzi Zakładowe Archiwum Akt

  Rejestry oraz dokumenty dotyczące działalności Naszej Instytucji są archaizowane zgodnie z kategoria archiwalną.

  Wszelkie udostępnianie dokumentacji wymaga wniosku w formie pisemnej.

1. rejestr skarg i wniosków

2. ewidencję kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ks. rejestrowa GIODO nr 063939)

Ponadto na podstawie art. 80 ustawy o transporcie drogowym Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi w systemie elektronicznym centralną ewidencję naruszeń, w której zgromadzone są dane i informacje o przedsiębiorcach i kierowcach i popełnianych przez nich naruszeniach.

Dane zawarte w rejestrach udostępniane są z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przy ograniczeniach wynikających z prywatności osoby fizycznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 11:57 WITD
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 październik 2019 09:25 WITD