Data złożenia petycji: 8 września 2023 r.  

 

Odbiorca / odbiorcy pisma:

Szanowni Państwo: GITD / W1TD

Rodzaj pisma:

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym celem udoskonalenia bądź poprawienia danego stanu prawnego bądź faktycznego celem dobra publicznego.

Treść żądania, oczekiwania, uzasadnienie:

  1. Przeprowadzenie kontroli raz w tygodniu operatorów w szczególności gminnych przewozów pasażerskich nad stanem technicznym, wymogami SIWZ organizatora, wymogami rozporządzeń i 107 Regulaminu EKG ONZ a także prawa przewozowego, publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego nad realizacją umowy i rozkładów jazdy
  2. Przeprowadzenie kontroli raz w miesiącu przewoźników przewozów regularnych, regularnych

specjalnych, okazjonalnych nad stanem technicznym, wymogami SiWZ organizatora, wymogami rozporządzeń i 107 Regulaminu EKG ONZ a także prawa przewozowego, publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego nad realizacją umowy i rozkładów jazdy

Adnotacje:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Petycja z dnia 8 09 2023 pdf 66.62 KB WITD
Odpowiedź na petycje pdf 235.44 KB WITD
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 wrzesień 2023 10:45 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 październik 2023 12:27 WITD
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2023 12:31 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 październik 2023 12:34 WITD