Specjalista do spraw: administracyjno-technicznych - stanowisko samodzielne 

Ogłoszenie nr 83335

 Wzór oświadczenia

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie informuję, że zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Po okresie 12 miesięcy członek korpusu służby cywilnej podlega  ocenie okresowej zgodnie z art. 37 powyższej ustawy i w przypadku otrzymania pozytywnej oceny podpisana zostaje umowa na czas nieokreślony.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24 sierpień 2021 06:49 WITD
Artykuł został zmieniony. środa, 15 wrzesień 2021 07:12 WITD
Artykuł został zmieniony. środa, 15 wrzesień 2021 07:13 WITD
Artykuł został zmieniony. środa, 15 wrzesień 2021 07:14 WITD