W trakcie prowadzonych działań kontrolnych inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn wytypowali do weryfikacji pojazd ciężarowy którym polski przewoźnik wykonywał przewozy drogowe. Weryfikacja systemów pojazdu odpowiedzialnych za oczyszczanie spalin wykazała manipulacje w systemie polegającą na zamontowaniu specjalnego niedozwolonego urządzenia, którego zadaniem było oszukiwanie układu odpowiedzialnego za oczyszczanie spalin. W związku z powyższym kierującego pojazdem ukarano mandatem karnym oraz zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.

W dniu 25.06.2022 roku zespół inspektorów transportu drogowego z WITD Olsztyn podczas prowadzonych rutynowych działań kontrolnych zatrzymał zespół pojazdów  ciężarowych, którymi przewoźnik wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. Analiza dokumentów przewozowych okazanych przez kierującego oraz weryfikacja zapisów zawartych w tachografie wykazała, że kierujący pojazdem wykonywał przewozy pomimo obowiązujących zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych. W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości kierującego ukarano mandatem karnym i orzeczono zakaz dalszej jazdy do czasu ustąpienia zakazów ruchu. Wobec osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie administracyjne.

W dniu 27.05.2022 r. inspektorzy z WITD w Olsztynie oddział w Iławie zostali wezwani na miejsce śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch pojazdów osobowych i pojazdu ciężarowego na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Lubawa.  Niestety, jeden z kierowców zginął na miejscu, a inny trafił śmigłowcem LPR w ciężkim stanie do szpitala. Inspektorzy wymontowali z ciągnika samochodowego  tachograf z umieszczoną w nim kartą kierowcy, aby odczytać zarejestrowane informacje. Tachograf zabezpieczono, a dane zostaną z nich odczytane w późniejszym terminie. Pozyskane informacje pomogą funkcjonariuszom Policji w wyjaśnieniu przyczyn wypadku.

W dniu 19.04.2022 r. został zatrzymany do kontroli samochód  ciężarowy z naczepą. W tym dniu był wykonywany międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych z miejscowości Gronowo do miejscowości Ryga (Łotwa). Przedmiotem transportu był materiał niebezpieczny (UN3295) o masie około 22 ton, przewożonych w 26 pojemnikach DPPL jako sztuki przesyłki. Podczas kontroli skrzyni ładunkowej stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie pojemników DPPL (brak nalepek stwierdzających rodzaj zagrożenia materiałów niebezpiecznych).  W związku z wykonywaniem przewozu drogowego niezgodnie z przepisami wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. O nieprawidłowościach poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Olsztynie.