W dniu 14.09.2023r. Inspektorzy z Oddziału terenowego w Elblągu WITD Olsztyn  kontrolowali autobusy dowożące dzieci do szkoły w miejscowości Nowakowo. W wyniku kontroli stwierdzono bardzo poważne naruszania. Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia autobusu ponadto przewoził dzieci pojazdem niedopuszczonym do ruchu. W związku z ujawnionymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy jak i osoby zarządzającej będzie prowadzone postępowanie administracyjne natomiast wobec kierowcy sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

Kontrola autobusów dowożących dzieci do szkoły