W dniu 15 lutego 2024 r na drodze krajowej nr 16, inspektorzy z Oddziału Terenowego skontrolowali zespół pojazdów zagranicznego przewoźnika. Podczas kontroli inspektor stwierdził wiele nieprawidłowości podczas międzynarodowego przewozu rzeczy jaki wykonywał hiszpański przewoźnik z Polski do Francji. Jednym z najpoważniejszych naruszeń było wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów szybkopsujących się pojazdem (naczepą) niespełniającym warunków określonych w umowie ATP- certyfikat ATP naczepy był ważny do 06.2011 r. Ponadto naczepa nie został poddana badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie- termin badań upłynął 05.01.2022 r. Stwierdzono również 5 naruszeń z czasu pracy kierowcy oraz naruszenie niesczytywania danych z karty kierującego. W związku z naruszeniami stwierdzonymi podczas kontroli drogowej zostanie wszczęte postępowanie wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem.

Kontrola drogowa ATP

Kontrola drogowa ATP