W dniu 31.03.2021r. patrol Inspekcji z Oddziału terenowego w Elblągu pełnili służbę na drodze S7 w okolicy miejscowości Sople. Do kontroli zatrzymano zestaw pojazdów przewożący towary niebezpieczne ADR w sztukach przesyłki. Podczas kontroli inspektor stwierdził brak jakiegokolwiek zabezpieczania ładunku przed zmianą położenia co jest rzeczą niedopuszczalną. W wyniku dalszych czynności stwierdzono także brak sprawnych i legalizowanych gaśnic, manometr jednej z nich wskazywał wartość 0 bar. Ponadto kierowca nie posiadał instrukcji pisemnych ADR, które są niezbędnym dokumentem przy przewozie towarów niebezpiecznych. W związku z ujawnieniem nieprawidłowości wydano zakaz dalszej jazdy do czasu prawidłowego zabezpieczania ładunku oraz uzupełnienia wyposażania przeciwpożarowego, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy będzie prowadzone postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary.