W dniu 22 września 2021 roku,  inspektorzy transportu drogowego z Oddziału Terenowego w Ełku, dokonali kontroli drogowej pojazdu ciężarowego należącego do polskiego przewoźnika. W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów danych znajdujących się na karcie kierowcy oraz w pamięci tachografu ujawniono wiele naruszeń przepisów o czasie pracy kierowcy, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach. Jedno z poważniejszych wykrytych naruszeń to kierowanie pojazdem przez trzy bez odebrania prawidłowego odpoczynku dobowego. Na skrajną nieodpowiedzialność kierującego pojazdem ciężarowym wskazuje również fakt, iż pomimo licznych naruszeń czasu pracy, kontrolowany kierowca wykonywał przejazdy również nie rejestrując zapisów swojej aktywności na karcie kierowcy. Za stwierdzone naruszenia kierowcę ukarano mandatami karnymi, a wobec  przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostały wszczęte postępowania administracyjne.