W dniu 28.07.2022 roku inspektor transportu drogowego z WITD Olsztyn na drodze krajowej nr 16 Ruszajny zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy przewożący towary niebezpieczne. Kontrola układu hamulcowego wykazała nieszczelność układu. Tym samy pojazd z uwagi na rodzaj przewożonego ładunku stwarzał ogromne ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego z jego udziałem. Ustalone okoliczności skutkowały wydaniem przez inspektora polecenia zakazu dalszej jazdy. Kolejny zatrzymany do kontroli pojazd został poddany procedurze ważenia. Po przejechaniu pojazdu po platformach wagowych stwierdzono przekroczenia nacisku na oś kierowaną o 2100 kg oraz przekroczenie dmc pojazdu o 2.4 tony. Powyższe skutkowało wydaniem zakazu dalszej jazdy do czasu przeładowania pojazdu. Wobec przewoźnika i załadowcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 15000 zł.