W dniu 21 września, na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Sople, inspektorzy z Oddziału Terenowego Elbląg skontrolowali pojazd wykonujący transport artykułów spożywczych. W trakcie kontroli dokonano ważenia pojazdu, co skutkowało ujawnieniem wykroczenia w postaci przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej o 2200 kg. Podczas pomiaru waga wskazała 5700 kg przy maksymalnej masie pojazdu, która mogła wynosić 3500 kg. Kierowcę ukarano mandatem karym oraz wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.