W dniu 21.09.2022 roku zespół inspektorów transportu drogowego z WITD Olsztyn podczas działań kontrolne na drodze krajowej S7 MOP Witramowo zatrzymał do kontroli zespół pojazdów , którymi wykonywano przewóz drogowy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego pojazdu inspektorzy powzięli przypuszczenie, że w pojeździe może być zainstalowany system  wpływający na spalanie paliwa. Po wnikliwej kontroli stwierdzono zainstalowanie w pojeździe emulatora ad blue. Kierującego pojazdem ukarano mandatem karnym a wobec pojazdu orzeczono zakaz dalszej jazdy oraz zatrzymano dowód rejestracyjny.