Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Naszej Instytucji 09-Lis-2015 Odsłon: 2540
Załatwianie spraw wg Kodeksu postępowania administracyjnego 04-Lis-2015 Odsłon: 2290
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 04-Lis-2015 Odsłon: 2332