Strukturę organizacyjną wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego /Dz.U. Nr 156, poz. 1827 z późn. zm./ oraz regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu z dnia 17 czerwca 2014 r.

Statut WITD Olsztyn do pobrania

Regulamin organizacyjny WITD Olsztyn do pobrania

Zmiana Regulaminu organizacyjnego WITD Olsztyn do pobrania