• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

Pomarańczowy pojazd

Opublikowano: czwartek, 23, luty 2017

W dniu 21.02.2017r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadził działania kontrolne pod nazwą „Pomarańczowy pojazd”. W działaniach brali udział funkcjonariusze Policji oraz funkcjonariusze Oddziału Celnego w Ełku, inspektorzy Delegatur Północnej i Północno-Wschodniej Biura SEPO GITD w Warszawie. Kontrolne prowadzone były na głównych szlakach komunikacyjnych województwa i dotyczyły weryfikacji prawidłowości wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych zarówno przez pojazdy oznaczone tablicami barwy pomarańczowej jak i przez inne pojazdy które nie będąc oznakowanymi zgodnie z przepisami ADR wykonywały tego typu przewóz. W wyniku przeprowadzonych 67 kontroli drogowych sprawdzono 36 pojazdów oznakowanych tablicami ADR. W pozostałych pojazdach nie stwierdzono przewozu materiałów niebezpiecznych. Po analizie okazanych przez kierujących pojazdami dokumentów, oraz sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów min. w zakresie funkcjonowania tachografów stwierdzono nieprawidłowości skutkujące:

- wszczęciem 3 postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym i jednego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (brak świadectwa dopuszczenia pojazdu) – suma kar 13 650 zł.

- nałożono na kierujących pojazdami 6 mandatów karnych na łączną kwotę 3100 zł,

- zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów

W trakcie prowadzonych działań nie stwierdzono kierowców wykonujących przewozy pod wpływem alkoholu.

Czytaj więcej...

120 ton - kolejny ponadnormatywny

Opublikowano: piątek, 17, luty 2017

W dniu 16 lutego 2017 r. na dr. pow. 1374N (odcinek Bartąg – Ruś) na której dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 6 t. zatrzymany został do kontroli 12-osiowy zespół pojazdów, składający się z 4-osiowego ciągnika samochodowego marki Scania oraz 8 osiowej naczepy ciężarowej marki Goldhofer (oś wielokrotna złożona z 5 osi składowych). Pojazdem, przedsiębiorca krajowy wykonywał przejazd w ramach krajowego transportu drogowego rzeczy.

W/w zespołem pojazdów wykonywany był przewóz drogowy palownicy Junttan PMX 27 załadowanego w okolicach miejscowości Leszno do miejscowości Bartąg.

Pomiary zespołu pojazdów przeprowadzono na zatwierdzonym przez uprawnionego geodetę stanowisku do pomiaru mas i nacisków osi przy wykorzystaniu legalizowanych przymiarów długościowych i wysokościowych.

Czytaj więcej...

"WODNY ADR"

Opublikowano: piątek, 17, luty 2017

W dniu 16.02.2017 r. na odcinku drogi powiatowej Bartąg – Ruś, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki VOLVO. Działania kontrolne realizowane były wskutek skarg zgłaszanych przez mieszkańców w/w miejscowości. Pojazdem tym kierowca wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. Zatrzymany do kontroli pojazd cysterna nie posiadał żadnego oznakowania w tym oznakowania związanego z przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazd przeznaczony był do wykonywania przewozów drogowych wody pitnej. Kierowca w toku kontroli oznajmił, że ładunek jaki znajduje się w cysternie to woda pitna. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor stwierdził przewóz około 4000 l oleju napędowego o kodzie towaru niebezpiecznego UN 1202 z Bartążka gdzie kierowca napełnił cysternę ze zbiornika na paliwo, na budowę drogi koło Rusi. W związku z powyższym na miejsce kontroli wezwano jednostkę straży pożarnej w celu potwierdzenia ustaleń kontroli i ewentualnego zabezpieczenia pojazdu.

Czytaj więcej...