• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM - aktualizacja

Opublikowano: wtorek, 26, lipiec 2016

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM - Województwo Małopolskie.

Zakaz obowiązuje:

- w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego   z wyłączeniem autostrady A4,

- w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

- w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

- w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

- w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

- w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

Zakaz nie dotyczy przewozów towarów niebezpiecznych:

- towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak i przewozów konwojowanych przez te służby,

- paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

Zakaz dla pojazdów powyżej 12 ton nie ma zastosowania do przejazdów:

- autobusów,

- pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami,

- pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,

- pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,

- pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,

- pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

- pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

- pojazdów służb technicznych,

- pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013r. poz.839).

 

Czytaj więcej: Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM - aktualizacja

Zakazy poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne w okresie Światowych Dni Młodzieży

Opublikowano: piątek, 22, lipiec 2016

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego uprzejmie informuje o zakazach poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne wprowadzonych w okresie Światowych Dni Młodzieży na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

 

 Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM

 - Województwo Małopolsce.

 Zakaz obowiązuje:

 - w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

 - w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

 - w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

 - w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

 - w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

 - w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

Czytaj więcej: Zakazy poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne w okresie Światowych Dni Młodzieży

Przewóz bez zezwolenia

Opublikowano: środa, 06, lipiec 2016

W dniu 04.07.2016r. inspektorzy WITD Olsztyn Oddział Terenowy w Ełku, dokonali mobilnego zatrzymali pojazdu członowego należącego do rosyjskiego przewoźnika. Kierowca do kontroli okazał zezwolenie ogólne na wykonywanie międzynarodowego przewóz drogowego rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które uprawniało do wykonywania przewozu dwustronnego pomiędzy Polska a Rosją oraz przewozu tranzytowego przez terytorium Polski. Z okazanych dokumentów przewozowych (w tym CMR oraz WZ) wynikało, iż kierowca wykonuje przewóz drogowy wyrobów mleczarskich z Polski do Litwy. Tym samym kierowca powinien legitymować się zezwoleniem na wykonywanie przewozów drogowych uprawniającym do wykonywania przewozów pomiędzy Polską a krajami trzecimi. Kierowca nie posiadał w pojeździe właściwego zezwolenia, dlatego też pojazd został skierowany na parking strzeżony do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz opłacenia kaucji na poczet kary administracyjnej.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec rosyjskiego przewoźnika drogowego zagrożone karą administracyjną w wysokości 10 000 zł.