• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

Akcja „Rdza”

Opublikowano: wtorek, 21, marzec 2017

W dn. 20.03.2017 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadził na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, działania kontrolne pn. „Rdza”, ukierunkowane na szczegółową weryfikację stanu technicznego pojazdów, obejmująca m.in. badanie zadymienia oraz poziom natężenia hałasu. W efekcie przeprowadzonych 60 kontroli zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych oraz nałożono 10 mandatów karnych. Głównymi przyczynami zatrzymań dowodów rejestracyjnych były wycieki płynów eksploatacyjnych, usterki oświetlenia, ogumienia i układów hamulcowych, a także brak wymaganych badań technicznych pojazdów. Szczególną kategorię przypadków zatrzymanych dowodów rejestracyjnych stanowiły pojazdy przystosowane do przewozów osób, w których stwierdzono nieprawidłowe mocowanie siedzeń pasażerskich. Kierującym pojazdami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszającymi wymagania ochrony środowiska zakazano dalszej jazdy. Ponadto w jednym przypadku kontroli polskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy ujawniono manipulację w cyfrowym urządzeniu rejestrującym polegającą na podłączeniu niedozwolonego urządzenia fałszującego jego zapisy.

 

Czytaj więcej...

Wyłącznik

Opublikowano: czwartek, 02, marzec 2017

W dniu 01.03.2017 r. na drodze krajowej nr 15  zatrzymany został do kontroli zestaw pojazdów składający się z ciągnika samochodowego marki Scania oraz naczepy marki Wielton. Podczas oględzin pojazdu stwierdzono, iż w pojeździe marki Scania wyprodukowanym w dniu 16.11.2015 r. zainstalowano tachograf marki Stonridge Electronics. Ostatnie badanie okresowe tachografu przeprowadzono w dniu 23.11.2016 r., co potwierdzone było na tabliczce pomiarowej umieszczonej na lewym słupku kabiny kierowcy. W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono, że do urządzenia rejestrującego zostało podłączone niedozwolone urządzenie – wyłącznik tachografu który został wpięty do szyny CAN pojazdu. Do instalacji tachografu zamontowano dodatkowe urządzenie imitujące sygnał IMS zamontowany wewnątrz kabiny. Stwierdzono również, że w skrzyni biegów został zamontowany nadajnik typu Kitas 2+ który został przerobiony. W/w ingerencja powodowała, że tachograf utracił dotychczasowe cechy legalności i prawidłowości działania w związku z czym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji.

Czytaj więcej...

Akcja kontrolna pod nazwą "PASAŻER"

Opublikowano: wtorek, 28, luty 2017

W dniu 27.02.2017 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadził w godzinach porannych na terenie całego województwa akcję kontrolną pod nazwą "PASAŻER". Celem działań było zweryfikowanie prawidłowości wykonywania przewozów drogowych osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Szczególną uwagę inspektorzy zwrócili na stan techniczny pojazdów oraz czas pracy kierowców. Każdy zatrzymany do kontroli kierowca został dodatkowo poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety, już po pierwszej godzinie prowadzonych działań inspektorzy ujawnili przypadek kierowania pojazdem przez kierowcę, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Inspektorzy podczas prowadzonych działań zatrzymali do kontroli autobus przewożący pasażerów w ruchu krajowym. Podczas pobierania dokumentów do kontroli inspektorzy wyczuli od kierowcy wyraźną woń alkoholu. W związku z powyższym poddano kierowcę badaniu na zawartość alkoholu. Niestety urządzenie zasygnalizowało, że w wydychanym powietrzu znajduje się prawdopodobne alkohol. Na miejsce kontroli wezwano więc funkcjonariuszy Policji. Pierwsze badanie wykazało, że kierowca ma 0,45 mg/l w wydychanym powietrzu.

Czytaj więcej...