W dniu 23.07.2020 r. na punkcie kontrolnym, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu z naczepą . Pojazdem tym kierowca w imieniu przedsiębiorstwa zagranicznego wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy, przewóz 16227 kg artykułów przemysłowych z Kazachstanu do Gdańska. W toku kontroli danych zapisanych na karcie kierowcy oraz danych pobranych z tachografu za okres 25.06.2020 r. – 23.07.2020 r. oraz dokumentacji przewozu stwierdzono, iż skontrolowany kierowca wielokrotnie używał nie należącej do niego karty . Kierowca używał nie swojej karty w dniach: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.07.2020 r. Kierowca zrobił tak aby ukryć swój faktyczny czas pracy i popełnione po drodze naruszenia z czasu pracy kierowców  a tym samym  wydłużyć sobie możliwość pracy na swojej karcie kierowcy. W związku z powyższym wobec przedsiębiorcy wszczęte będzie postępowanie administracyjne, a kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym.