• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Do trzech razy sztuka

Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2019

W dniu 17.05.2019 r. patrol inspekcji transportu drogowego przeprowadził działania kontrolne polegające na sprawdzeniu na wniosek rodziców autokarów stanu technicznego pojazdów wyjeżdżających na wycieczkę z dziećmi. W wyniku tych działań skontrolowano 4 autobusy wycieczkowe. Niestety ustalenia kontroli skutkowały  nie dopuszczeniem do ruchu 2 autobusów z uwagi na poważne usterki techniczne związane z awarią poduszek powietrznych, stabilizacji toru jazdy, nieprawidłowego mocowania siedzeń oraz brakiem odpowiednich gaśnic na wyposażeniu pojazdu. Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tytuły stwierdzonych nieprawidłowości. 

Niebezpieczny przewóz drewna

Opublikowano: piątek, 17, maj 2019

W dniu 16.05.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego podczas prowadzenia działań kontrolnych zatrzymał do szczegółowej kontroli zespół pojazdów , którymi przewoźnik wykonywał przewóz drogowy rzeczy - przewóz drewna. Uwagę inspektorów już przy wstępnej ocenie stanu technicznego pojazdu wzbudził stan ogumienia pojazdów a także sposób zabezpieczenia ładunku. Kierujący pojazdem przewoził drewno zabezpieczone jedynie jednym pasem, do tego ułożone wszerz pojazdu. Tak zabezpieczony ładunek w każdej chwili groził zsunięciem się z pojazdu i spowodowaniem ogromnego zagrożenia w ruchu drogowym. Dodatkowo stan techniczny ogumienia groził w każdej chwili pęknięciem osnowy opony. Mając na uwadze zagrożenie bezpieczeństwa jakie stwierdzono w toku kontroli zakazano pojazdom dalszej jazdy a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z tytułu stwierdzonych naruszeń.  

Czytaj więcej...

„Znikająca” ciężarówka i cud na stacji diagnostycznej

Opublikowano: czwartek, 16, maj 2019

W środę 15.05.2019 r., inspektorzy ełckiego oddziału warmińsko-mazurskiej inspekcji transportu drogowego, wraz z funkcjonariuszami Policji, prowadzili działania kontrolne pod nazwą Truck&Bus. W ramach prowadzonej operacji, inspektorzy udzielili wsparcia policjantom kontrolującym ciężarówkę, której kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego swego pojazdu. Istotne znaczenie ma fakt, że pojazd został zatrzymany do kontroli w Nowej Wsi Ełckiej, około godz. 7:50, a przeprowadzone przez Policję, sprawdzianie danych pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów, wykazało upływ terminu ważności badań technicznych, z dniem 10.05.2019 r. Dalsze szczegółowe czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez inspektorów transportu drogowego. W ich trakcie, około godziny 8:40 ponownie sprawdzono pojazd w bazie CEP
i stwierdzono, że pojazd „niezauważenie” dla kontrolujących, „oddalił się” z miejsca kontroli, czego „potwierdzeniem” było ujęte w Centralnej Ewidencji Pojazdów, potwierdzenie badania techniczne wykonanego w dniu 15.05.2019, o godzinie 8:02, przez jedną ze stacji diagnostycznych z terenu Warmii i Mazur.

W związku z możliwością popełnienia przestępstwa, poprzez poświadczenie przez diagnostę wykonania badania technicznego pojazdu, bez jego faktycznego przeprowadzenia, inspektorzy przekazali sprawę do prowadzenia przez pion kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ełku. 

Niezależnie od powyższego, inspektorzy w stosunku do przewoźnika, rozpoczęli procedurę administracyjną, przewidzianą w sytuacji stwierdzenia wykonywania przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego.

Czytaj więcej...