• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Bez ważnego zezwolenia…. ale z przerobionym impulsatorem tachografu.

Opublikowano: piątek, 25, sierpień 2017

W dniu 23 sierpnia 2017 roku, na drodze krajowej nr 65 w Ełku, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, zatrzymali pojazd członowy, którym turecki przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Kierowca do kontroli okazał wypełnione zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawniające na przejazd tranzytowy przez jej terytorium. Ponadto kierowca okazał również dokumenty przewozowe, z których wynikało, iż kierowca w okresie od 13.08.2017r. do 21.08.2017r. wykonywał przewóz towaru z Turcji na Litwę z uwzględnieniem tranzytu przez terytorium RP. Po sprawdzeniu ładunku i kontroli dokumentu przewozowego ustalono, iż przewożony jest ładunek pochodzi z Ełku, a przeznaczeniem towaru jest firma mając swoją siedzibę na terytorium Turcji. Tym samym kierowca w chwili zatrzymania wykonywał przewóz dwustronny z Polski do Turcji. Kierowca do kontroli nie okazał wypełnionego zezwolenia na przewóz dwustronny, w związku z czym wykazano, iż przewóz wykonywany jest bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia. Ponadto oględziny pojazdu wykazały, iż do instalacji urządzenia rejestrującego zamontowany jest czujnik ruchu typu, który powinien być odporny na działanie pola elektromagnetycznego. Po analizie danych zapisanych w pamięci urządzenia rejestrującego oraz sprawdzeniu impulsatora stwierdzono, iż czujnik ruchu został przerobiony w sposób umożliwiający nielegalne oddziaływanie na zapisy tachografu za pomocą pola elektromagnetycznego.

Czytaj więcej...

Wypadek z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne

Opublikowano: czwartek, 24, sierpień 2017

W dniu 23 sierpnia 2017 r. inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, wspomogli funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w ustaleniu przyczyn wypadku drogowego z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, jaki miał miejsce na drodze krajowej nr 16. Inspektorzy po przybyciu na miejsce zdarzenia dokonali odczytu danych tachografu cyfrowego szczegółowo weryfikując okresy przerw, odpoczynków oraz prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Ponadto na podstawie wspominanych danych, dokonano ustalenia prędkości pojazdu ciężarowego przed oraz w momencie zdarzenia. Mając na uwadze, że przedmiotem przewozu były towary niebezpieczne w postaci paliw silnikowych, inspektorzy poddali weryfikacji uprawnienia kierowcy do ich przewozu, a także dokumentację przewozową oraz spełnienie warunków określonych przepisami dot. monitorowania przewozu niektórych towarów.

Przeważony z fatalnym stanem technicznym, bez dokumentów

Opublikowano: piątek, 18, sierpień 2017

W dniu 18.08.2017 Inspektorzy z Oddziału terenowego w Elblągu na drodze S7 mop Majdany Wielkie zatrzymali do kontroli pojazd marki Iveco, którego zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym dopuszczalna masa całkowita wynosiła 3500 kg. Z uwagi na podejrzenie przekroczenia tej masy poddano kontroli naciski osi pojazdu. Pomiar pierwszej osi wyniósł 2 200 kg natomiast drugiej 2600 kg. Suma masy pojazdu wraz z ładunkiem wyniosła 4800 kg, to jest o 1300 kg więcej niż wynosi dopuszczalna masa całkowita podjazdu. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono rażąco zły stan techniczny pojazdu, urwane były dwa amortyzatory, przedni i tylni z pojazdu wyciekał olej oraz posiadał niesprawne światła stop a także liczne drobniejsze usterki. Dodatkowo kierujący pojazdem nie posiadał przy sobie prawa jazdy ani żadnego innego dokumentu tożsamości w związku z tym niezbędna była interwencja Policji. Za powyższe wykroczenie kierowca został ukarany mandatem karym oraz wydano zakaz bezwzględny dalszej jazdy.