• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Gimbusy z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi

Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018

W dniu 11.01.2018 roku inspektorzy transportu drogowego z Elbląga przeprowadzili działania kontrolne na ternie gminy Wilczęta, które ukierunkowane były na sprawdzenie autobusów przewożących dzieci do szkoły. Na miejscu inspektorzy skontrolowali trzy autobusy i we wszystkich przypadkach stwierdzono liczne rażące usterki w stanie technicznym wpływające na bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz porządek ruchu drogowego. Do najpoważniejszych należały: nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne luzy w układzie kierowniczym, wystające ostre krawędzie poza obrys pojazdu oraz skorodowana kratownica podwozia. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zatrzymano dowody rejestracyjne wszystkich pojazdów wydając bezwzględny zakazy dalszej jazdy. Ponadto inspektorzy ukarali kierowców mandatami karnymi za prowadzenie pojazdów niesprawnych technicznie.

Czytaj więcej...

Kontrola GIMBUSÓW

Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018

W dniu 10.01.2018 roku inspektorzy transportu drogowego z Olsztyna przeprowadzili działania kontrolne na terenie gminy Dobre Miasto , których celem była weryfikacja prawidłowości wykonywania przewozów drogowych dzieci do szkół. Mając na uwadze wnioski społeczności lokalnej dotyczące weryfikacji stanu technicznego pojazdów przewożących dzieci do szkół inspektorzy udali się do jednej z miejscowości położonej na terenie gminy Dobre Miasto w celu sprawdzenia 6 pojazdów. Po przybyciu na miejsce kontroli inspektorzy skontrolowali 6 pojazd . W 4 przypadkach stwierdzono liczne usterki w stanie technicznym pojazdów. Do najpoważniejszych należały WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, NIESZCZELNY UKŁAD WYDECHOWY, NADMIERNY LUZ  W UKŁADZIE KIEROWNICZYM I ZAWIESZENIA, SKORODOWANE ELEMENTY NOŚNE POJAZDU, NIEDZIAŁAJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE  PRZEDNIE, NIEPEWNE MOCOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW. Mając min. na uwadze bezpieczeństwo dzieci podróżujących skontrolowanymi autobusami inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów i zakazali dalszej jazdy. Kierowcy kierujący pojazdami zostali pouczeni w zakresie stwierdzonych naruszeń.

 

Czytaj więcej...

Niezgłoszony przewóz paliwa… pojazdem z poważnymi usterkami w stanie technicznym

Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. inspektor wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego w Olsztynie przeprowadził kontrolę drogową pojazdu, którym polskie przedsiębiorstwo wykonywało krajowy przewóz paliw ciekłych. Podczas kontroli stwierdzono, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkodzenie układu hamulcowego oraz niesprawność głównego wyłącznika prądu czyli urządzenia szczególnie istotnego w przypadku wystąpienia zagrożenia przy przewozie paliw. Wspomniane usterki spowodowały zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz wszczęcie wobec przewoźnika postępowania wyjaśniającego dotyczącego wykonywania przewozu pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych.

Czytaj więcej...