• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wyłącznik tachografu

Opublikowano: wtorek, 03, wrzesień 2019

W dniu 03.09.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego podczas prowadzonych działań kontrolnych zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej pojazd przewoźnika zagranicznego. Wnikliwa kontrola układu systemu tachografu cyfrowego oraz dokładna analiza zapisów cyfrowych zawartych w tachografie i na karcie kierowcy pozwoliła wykryć w pojeździe zainstalowany system manipulowania zapisami czasu jazdy kierowcy. Manipulowanie urządzeniem odbywało się z wykorzystaniem pilota. W związku z ustaleniami kontroli pojazd został doprowadzony do uprawnionego warsztatu legalizacyjnego w celu naprawy i ponownej legalizacji układu. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Akcja GIMBUS

Opublikowano: wtorek, 03, wrzesień 2019

W dniu 03.09.2019 roku z pierwszym dzwonkiem w szkołach inspektorzy z WITD Olsztyn rozpoczęli działania kontrolne pod kryptonimem GIMBUS. Celem działań jest zapewnienie uczniom szkół bezpiecznej drogi do szkoły, poprzez kontrole drogowe przewoźników wykonujących przewozy drogowe osób. Podczas prowadzonych działań inspektorzy szczególną uwagę zwracają na stan techniczny pojazdów. Kontroli poddawane są w szczególności układy odpowiadające za bezpieczeństwo podróżujących dzieci – układ hamulcowy, układ kierowniczy, stan ogumienia i oświetlenia pojazdu. Dodatkowo weryfikowane jest czy kierowcy posiadają wszystkie wymagane dokumenty oraz sprawdzany jest stan trzeźwości kierujących gimbusem.

Czytaj więcej...

Przewóz osób bez licencji

Opublikowano: poniedziałek, 02, wrzesień 2019

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych na terenie miasta Elbląga inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Oddziału w Elblągu wraz z funkcjonariuszami Policji KMP Elbląg w dniu 29 sierpnia 2019 r. poddali sprawdzeniu pojazdy przewożące osoby „TAXI”. W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzono również pojazd bez oznakowania dodatkowym światłem TAXI, okazało się, że kierowca zatrzymanego samochodu osobowego oferował przewóz osób, mimo że nie posiadał wymaganych dokumentów min. licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Ponadto pojazd nie spełniał odpowiednich warunków technicznych niezbędnych do przewozu osób. Z uwagi na stwierdzone naruszenia wobec kierowcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Dodatkowo przez funkcjonariuszy Policji zostanie skierowany wniosek do Sądu o ukaranie kierowcy w związku z przewożeniem dzieci bez wymaganego fotelika.