• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacje w instalacji tachografu

Opublikowano: wtorek, 29, sierpień 2017

W dniu 25.08.2017 r. w Olsztynie inspektor transportu drogowego dokonał zatrzymania do kontroli pojazd ciężarowy. Pojazdem tym przedsiębiorstwo z Turcji wykonywało międzynarodowy transport drogowy rzeczy. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy, wydruków i tachografu cyfrowego stwierdzono manipulacje w instalacji tachografu. W trakcie oględzin pojazdu, wykryto dodatkowy nadajnik umieszczony razem z urządzeniem sterującym w środkowej części zabudowy sufitu kabiny kierowcy. Tam też dokonano wpięcia wyłącznika tachografu w szynę CAN. W skrzyni biegów zainstalowany był inny nadajnik połączony z urządzeniem służącym da manipulacji tachografu. Ponadto w tachografie został wyłączony drugi niezależny sygnał prędkości IMS uruchamiany przez producenta. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec przewoźnika zagranicznego wszczęto postępowanie administracyjne.

 

 

Bez ważnego zezwolenia…. ale z przerobionym impulsatorem tachografu.

Opublikowano: piątek, 25, sierpień 2017

W dniu 23 sierpnia 2017 roku, na drodze krajowej nr 65 w Ełku, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, zatrzymali pojazd członowy, którym turecki przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Kierowca do kontroli okazał wypełnione zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawniające na przejazd tranzytowy przez jej terytorium. Ponadto kierowca okazał również dokumenty przewozowe, z których wynikało, iż kierowca w okresie od 13.08.2017r. do 21.08.2017r. wykonywał przewóz towaru z Turcji na Litwę z uwzględnieniem tranzytu przez terytorium RP. Po sprawdzeniu ładunku i kontroli dokumentu przewozowego ustalono, iż przewożony jest ładunek pochodzi z Ełku, a przeznaczeniem towaru jest firma mając swoją siedzibę na terytorium Turcji. Tym samym kierowca w chwili zatrzymania wykonywał przewóz dwustronny z Polski do Turcji. Kierowca do kontroli nie okazał wypełnionego zezwolenia na przewóz dwustronny, w związku z czym wykazano, iż przewóz wykonywany jest bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia. Ponadto oględziny pojazdu wykazały, iż do instalacji urządzenia rejestrującego zamontowany jest czujnik ruchu typu, który powinien być odporny na działanie pola elektromagnetycznego. Po analizie danych zapisanych w pamięci urządzenia rejestrującego oraz sprawdzeniu impulsatora stwierdzono, iż czujnik ruchu został przerobiony w sposób umożliwiający nielegalne oddziaływanie na zapisy tachografu za pomocą pola elektromagnetycznego.

Czytaj więcej...

Wypadek z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne

Opublikowano: czwartek, 24, sierpień 2017

W dniu 23 sierpnia 2017 r. inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, wspomogli funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w ustaleniu przyczyn wypadku drogowego z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, jaki miał miejsce na drodze krajowej nr 16. Inspektorzy po przybyciu na miejsce zdarzenia dokonali odczytu danych tachografu cyfrowego szczegółowo weryfikując okresy przerw, odpoczynków oraz prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Ponadto na podstawie wspominanych danych, dokonano ustalenia prędkości pojazdu ciężarowego przed oraz w momencie zdarzenia. Mając na uwadze, że przedmiotem przewozu były towary niebezpieczne w postaci paliw silnikowych, inspektorzy poddali weryfikacji uprawnienia kierowcy do ich przewozu, a także dokumentację przewozową oraz spełnienie warunków określonych przepisami dot. monitorowania przewozu niektórych towarów.