• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Niepokojące wyniki kontroli „Gimbusów”

Opublikowano: środa, 14, luty 2018

We wtorek 13 lutego 2018 r., inspektorzy warmińsko – mazurskiej wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego przeprowadzili kontrole pojazdów dowożących dzieci oraz młodzież do placówek edukacyjnych na terenie gminy Wielbark. Kontroli poddano łącznie 6 pojazdów, z których 4 nie nadawały się do dalszej jazdy z uwagi na usterki w stanie technicznym bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu przewożonych pasażerów. Stwierdzone uchybienia obejmowały układy zawieszenia, układy kierownicze, korozję elementów konstrukcyjnych, niekompletne i nieszczelne układy wydechowe, niesprawne hamulce awaryjne-postojowe, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niepewne mocowania siedzeń pasażerów. Inspektorzy dokonali zatrzymania dowodów rejestracyjnych, zakazując również dalszej jazdy. Kierowców ukarano mandatami karnymi. O wynikach kontroli zostanie powiadomiony również właściwy Urząd Gminy. 

Wspomniane działania zostały przeprowadzone w ramach akcji „Gimbus” realizowanej przez Inspekcję Transportu Drogowego na terenie całego kraju. Wyniki przytoczonej, pojedynczej kontroli wskazują na skuteczność inspektorów w eliminowaniu szczególnie rażących przypadków zaniedbań związanych z bezpieczeństwem najmłodszych uczestników ruchu drogowego, dowodząc jednocześnie roli Inspekcji Transportu Drogowego w procesie poprawy całości systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czytaj więcej...

Niebezpieczeństwo pożaru w ADR

Opublikowano: wtorek, 23, styczeń 2018

W dniu 19.01.2018 r. na punkcie kontrolnym w Olsztynie przy ul. Leonharda droga krajowa nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki DAF. Pojazdem tym kierowca wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy, przewoził 16800 l oleju napędowego oraz 14900 l benzyny bezołowiowej z Łęgajn do Olsztyna. Podczas kontroli pojazdu, sprawności stanu technicznego oraz wymogów dotyczących instalacji elektrycznej, w tym przypadku obowiązku podwójnej izolacji instalacji elektrycznej mającej zapobiegać zapłonowi ładunku łatwopalnego w przypadku iskrzenia kabli instalacji elektrycznej, stwierdzono, że kabel zasilający lampę zespoloną tylną w ciągniku siodłowym był prowizorycznie naprawiony czarną taśmą izolacyjną. Podczas włączania świateł z przewodu wydobywał się dym. W związku z powyższym stwierdzono, wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w części 9 ADR. Wydano zakaz dalszej jazdy do chwili usunięcia usterki.

Czytaj więcej...

Nielegalny transport z Litwy do Polski

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek (18.01.18) w Olsztynie przy ul. Leonharda, inspektor warmińsko – mazurskiej wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, przeprowadził kontrolę samochodu ciężarowego należącego do przedsiębiorstwa z terenu Ukrainy. Pojazd przewoził ładunek desek z Litwy do Polski. Podczas kontroli, inspektor na podstawie okazanych dokumentów stwierdził, że przewóz odbywa się bez zezwolenia wymaganego przy międzynarodowych przewozach drogowych. Przewoźnik nie był uprawniony do wjazdu i pozostawienia na terytorium RP wspominanego ładunku. Skutkiem powyższego było wszczęcie procedury związanej z nałożeniem kary pieniężnej na przedsiębiorcę. W związku z brakiem możliwości uiszczenia kaucji na poczet kary w wysokości 10 tys. złotych, pojazd skierowano na odpowiedni parking strzeżony. Wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie administracyjne.