• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kierowca pojazdu ciężarowego z 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Opublikowano: środa, 25, kwiecień 2018

W dniu 24.04.2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie prowadzili czynności kontrolne przy drodze krajowej nr 63, w pobliżu w miejscowości Miłki. Około godz. 9:00 podjęto próbę zatrzymania pojazdu ciężarowego marki MAN z naczepą, poruszającego się od strony Giżycka. Pomimo wyraźnych sygnałów podawanych tarczą do zatrzymywania, kierowca nie zatrzymał się do kontroli. W związku z powyższym, w wyniku dalszych czynności, wskazany pojazd członowy został zatrzymany w okolicach miejscowości Wyłudki. W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy podjęli uzasadnione przypuszczenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0.87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. ilość wskazującą na możliwość popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym. W celu przeprowadzenia dalszych czynności, na miejsce kontroli wezwano patrol policji, który przejął sprawę związaną z postępowaniem karnym wobec kierującego. 

Zjazd przedstawicieli przewoźników w Rynie

Opublikowano: środa, 25, kwiecień 2018

W dniu 21.04.2018 roku w Rynie na zaproszenie przewodniczącego Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Pana Aleksandra Reischa Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski wziął udział w zjeździe delegatów podczas którego omawiane były min. problemy w realizowaniu międzynarodowego transportu drogowego przez krajowych przewoźników drogowych. W spotkaniu obok delegatów uczestniczył Pan Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Pan Władysława Żero Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia. Podczas spotkania uhonorowano W-M WITD Pana Arkadiusza Brzozowskiego i trzech inspektorów transportu drogowego odznaką „Zasłużony dla Transportu ZMPD”. Spotkanie, w którym brali udział inspektorzy było doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat udziału służb kontrolnych w procesie budowania krajowego wysoko wyspecjalizowanego transportu międzynarodowego. 

Czytaj więcej...

KONTROLA AUTOKARU

Opublikowano: wtorek, 24, kwiecień 2018

 

Przypominamy, że na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić autokar , którym dzieci będą miały poruszać się na wycieczkę.  Może to zrobić każdy rodzic. Wystarczy znać numer rejestracyjny autobusu.

Dzięki bezpłatnej usłudze MSW Bezpieczny Autobus sprawdzimy m.in. czy autobus:

• ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

• posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,

• dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu, 

• komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie, jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony