• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kontrola pojazdu ciężarowego

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

W dniu 10.03.2020 r. inspektorzy z oddziału w Ełku WITD Olsztyn udzielili pomocy KPP Olecko podczas kontroli pojazdu ciężarowego, zatrzymanego na drodze powiatowej w m. Kukowo, pow. Olecko.

Kierowca w chwili zatrzymania nie rejestrował na wykresówce swojej aktywności, nie posiadał uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy w tym badań lekarskich, psychologicznych, kursu na przewóz rzeczy.

Przewoźnik nie posiadał uprawnień do wykonywania przewozu drogowego na potrzeby własne.

Wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w zakresie nałożenia kary pieniężnej w wys. 7500 zł.

Kierowca ukarany mandatem karnym.

Czytaj więcej...

Działania z WIOŚ

Opublikowano: poniedziałek, 09, marzec 2020

W dniu 05.03.2020 roku inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn wraz z pracownikami WIOŚ w Olsztynie oraz funkcjonariuszami KAS przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na weryfikacje prawidłowości wykonywania  przewozu towarów w transporcie międzynarodowym w szczególności towarów określanych terminem ODPADY. Działania przeprowadzono na głównych szlakach komunikacyjnych województwa i polegały one na weryfikacji legalności wykonywanych przewozów co do trasy i rodzaju ładunku. W  żadnym  z zatrzymanych pojazdów nie stwierdzono nielegalnego przewozu odpadów. Niestety wyniki kontroli z uwagi na braki w dokumentacji kontrolnej oraz naruszeniem  przepisów UTD i PRD  skutkowały ukaraniem mandatami  karnymi  kierujących pojazdami, wszczęciem postępowań administracyjnych na przedsiębiorców na łączną sumę 14 600 zł oraz zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych z uwagi na nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. 

Czytaj więcej...

Fatalny stan techniczny pojazdu

Opublikowano: piątek, 06, marzec 2020

W dniu 05.03.2020 roku zespół kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego z Olsztyna zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którymi wykonywano przewozy drogowe rzeczy. Kontrola stanu technicznego wykazała że w pojeździe typu naczepa uszkodzone jest dolne mocowanie amortyzatora na pierwszej osi strona lewa oraz  urwane jest dolne mocowanie amortyzatora na drugiej osi strona prawa. Dodatkowo stwierdzono niesprawny układ hamulcowy,  oraz  poważne pęknięcie ramy pojazdu. Powyższe skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy , nałożeniem mandatu karnego na kierowcę, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz orzeczeniem zakazu dalszej jazdy.

Czytaj więcej...