• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Z emulatorem AdBlue

Opublikowano: poniedziałek, 15, lipiec 2019

W dniu 12.07.2019 roku zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie prowadził działania kontrolne na terenie Olsztyna ukierunkowane min. na weryfikacje stanu technicznego pojazdów. Do kontroli zatrzymano pojazd polskiego przewoźnika. Analiza systemów pojazdu wykazała, że w pojeździe zainstalowany jest system manipulowania systemem AdBlue. Za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano mandatem karnym oraz zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. 

Czytaj więcej...

Manipulacja tachografu przez USB

Opublikowano: poniedziałek, 15, lipiec 2019

W dniu 10.07.2019 roku zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego w Olsztynie prowadził działania kontrolne na terenie miasta Olsztyn. Do rutynowych czynności kontrolnych wytypowano zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Już wstępna analiza okazanych dokumentów przewozowych wykazała, że w trakcie przejazdu mogło dochodzić do manipulacji w tachografie w zakresie czasu jazdy i odpoczynków kierowców. Pobrane dane cyfrowe z karty kierowcy i z tachografu potwierdziły przypuszczenia inspektorów. Dokładne oględziny kabiny kierowcy wykazały, że dokonano przeróbek połączeń w instalacji pojazdu umożliwiające podpinanie pendriva  z niedozwolonym oprogramowaniem, które w wyniku aktywacji zmieniało aktywność kierowcy. Mając na uwadze skale naruszeń zespół kontrolny udał się do autoryzowanego serwisu tachografów w celu potwierdzenia ustaleń kontrolnych. Dodatkowo na miejsce kontroli wezwano patrol policji w celu przekazania kierowcy i pojazdu do dalszych czynności. W dniu 11.07.2019 w obecności przedstawicieli strony i inspektorów ITD dokonano oględzin pojazdu, które przeprowadził powołany przez Policje biegły sądowy. Ustalenia biegłego potwierdziły przypuszczenia inspektorów. Dodatkowo zweryfikowanie danych zawartych w systemie pojazdu ujawniło, że w pojeździe dokonano cofnięcia licznika przebytej drogi. Mając powyższe na uwadze wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, które obok prowadzonego postępowania karnego zmierzać będzie do ukarania sprawców manipulacji. 

Czytaj więcej...

Spotkanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, służb i instytucji kontrolnych z przedstawicielami zrzeszeń taksówkarskich

Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2019

W dniu 09.07.2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie z inicjatywy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie Pana dr. Alvina Gajadhura odbyło się spotkanie przedstawicieli służb i instytucji kontrolnych z przedstawicielami zrzeszeń taksówkarskich działających na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. W spotkaniu obok przedstawicieli Inspekcji uczestniczyli Z- ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Z- ca Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie. W trakcie spotkania poruszono tematykę wykonywania okazjonalnych przewozów osób samochodami osobowymi z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym. W trakcie spotkania ustalono formę prowadzenia wspólnych działań kontrolnych realizowanych przez służby kontrolne zmierzających do zlikwidowania nielegalnych przewozów drogowych osób pojazdami samochodowymi. 

Czytaj więcej...